Marianne Kloeth
Founder Sparkling Kids

Al enige tijd heb ik mij verdiept in vernieuwde onderwijsvormen omdat ik geloof in de wijsheid en het weten van het kind. Ik geloof dat een kind heel, puur en wijs is als hij geboren wordt en zich vaardigheden op zijn eigen wijze eigen kan maken. Ook ben ik van mening dat het huidige systeem vaak niet werkt voor de kinderen van de nieuwe tijd. Deze kinderen hebben iets anders nodig. Deze kinderen willen ontdekken op hun eigen manier. Deze kinderen hebben ruimte nodig om hun unieke eigenheid te expanderen. Een kind wil leren. Een kind wil participeren in de maatschappij. Maar wel op zíjn manier, vanuit zíjn eigen diepe motivatie. Dit heeft mij gemotiveerd om een nieuwe vorm van onderwijs te laten ontstaan. Een nieuwe vorm waarin de leerling ook de leraar mag zijn. Kinderen spiegelen ons waar onze eigen pijnstukken zitten. Wij mogen in deze spiegels kijken om onze pijn te helen. Kinderen zijn hier om ons ook iets te leren. Deze vorm heet Sparkling Kids! Ik ben dankbaar dat Sparkling Kids zoveel fijne mensen gedragen mag worden. En dat er een nieuwe kleinschalige plek is ontstaan voor deze gevoelige kinderen die hier zichzelf mogen zijn en op hun eigen tempo en eigen manier de wereld mogen ontdekken.

Rianne Soldaat

Rianne Soldaat
Coach
(Utrecht)

Als coach (leerkracht) help ik op Sparkling Kids mee de juiste bedding te creëren voor zelfontwikkeling. Samen met de kinderen en ouders geven we het onderwijs vorm. Vanuit verbinding, emotioneel aanwezig zijn, gelijkwaardigheid en ruimte voor het kind, om zelf zijn eigen unieke ontwikkelingspad te volgen. Ik ervaar en zie dat ontwikkeling die ontstaat vanuit de intrinsieke motivatie en spontaan spel voor kinderen een krachtige, natuurlijke, verbindende, ontspannen en plezierige manier is van leren. De ontwikkeling komt dan van binnenuit en het kind blijft één geheel.

Kiska Frenken-Benning
Onderwijspedagoog
(Utrecht)

Kiska heeft gewerkt als leerkracht en hierna haar studie onderwijspedagogiek afgerond. Zij is een onderwijsveranderaar in hart en nieren. Zij gelooft in de natuurlijk leerweg die kinderen volgen. Kiska is verantwoordelijk voor de zorg op Sparkling Kids.

Gio Vogelaar
Adviseur, gezins- en opvoedcoach
(Utrecht)

Zijn missie is een bijdrage te leveren aan een samenleving waar zorgvuldige en liefdevolle aandacht is voor kinderen zoals ze zijn, uniek in hun kwaliteiten. Vrij van labels als ADHD, PDD-NOS, ODD etc. Gio heeft ervaring in democratisch onderwijs en adviseert Sparkling Kids met zijn kennis en expertise.

Marlous Portier
Aanspreekpunt locatie Drenthe

Wat ik heel belangrijk vind, is dat de kinderen zich thuis voelen. Wanneer kinderen zich thuis voelen, gaan ze zich ontplooien. Wie ben ik? Wat wil ik? Overal waar ik ben, doe ik mijn best om er een ‘thuis’ van te maken. Ik hou van rustige muziek, meditatie en yoga. Ik wil de kinderen laten ervaren wat rustige muziek, meditatie en yoga met je kan doen. In jezelf keren, even een momentje voor jezelf is heel belangrijk. Zo vind je de weg naar je innerlijke zelf en kracht.