Marianne Kloeth
Founder Sparkling Kids

Al enige tijd heb ik mij verdiept in vernieuwde onderwijsvormen omdat ik geloof in de wijsheid en het weten van het kind. Ik geloof dat een kind heel, puur en wijs is als hij geboren wordt en zich vaardigheden op zijn eigen wijze eigen kan maken. Ook ben ik van mening dat het huidige systeem vaak niet werkt voor de kinderen van de nieuwe tijd. Deze kinderen hebben iets anders nodig. Deze kinderen willen ontdekken op hun eigen manier. Deze kinderen hebben ruimte nodig om hun unieke eigenheid te expanderen. Een kind wil leren. Een kind wil participeren in de maatschappij. Maar wel op zíjn manier, vanuit zíjn eigen diepe motivatie. Dit heeft mij gemotiveerd om een nieuwe vorm van onderwijs te laten ontstaan. Een nieuwe vorm waarin de leerling ook de leraar mag zijn. Kinderen spiegelen ons waar onze eigen pijnstukken zitten. Wij mogen in deze spiegels kijken om onze pijn te helen. Kinderen zijn hier om ons ook iets te leren. Deze vorm heet Sparkling Kids! Ik ben dankbaar dat Sparkling Kids zoveel fijne mensen gedragen mag worden. En dat er een nieuwe kleinschalige plek is ontstaan voor deze gevoelige kinderen die hier zichzelf mogen zijn en op hun eigen tempo en eigen manier de wereld mogen ontdekken.

Rianne Soldaat

Rianne Soldaat
Coach
(Utrecht)

Als coach (leerkracht) help ik op Sparkling Kids mee de juiste bedding te creëren voor zelfontwikkeling. Samen met de kinderen en ouders geven we het onderwijs vorm. Vanuit verbinding, emotioneel aanwezig zijn, gelijkwaardigheid en ruimte voor het kind, om zelf zijn eigen unieke ontwikkelingspad te volgen. Ik ervaar en zie dat ontwikkeling die ontstaat vanuit de intrinsieke motivatie en spontaan spel voor kinderen een krachtige, natuurlijke, verbindende, ontspannen en plezierige manier is van leren. De ontwikkeling komt dan van binnenuit en het kind blijft één geheel.

Kiska Frenken-Benning
Onderwijspedagoog
(Utrecht)

Kiska heeft gewerkt als leerkracht en hierna haar studie onderwijspedagogiek afgerond. Zij is een onderwijsveranderaar in hart en nieren. Zij gelooft in de natuurlijk leerweg die kinderen volgen. Kiska is verantwoordelijk voor de zorg op Sparkling Kids.

Gio Vogelaar
Adviseur, gezins- en opvoedcoach
(Utrecht)

Zijn missie is een bijdrage te leveren aan een samenleving waar zorgvuldige en liefdevolle aandacht is voor kinderen zoals ze zijn, uniek in hun kwaliteiten. Vrij van labels als ADHD, PDD-NOS, ODD etc. Gio heeft ervaring in democratisch onderwijs en adviseert Sparkling Kids met zijn kennis en expertise.

Monica Springer
Coach
(Drenthe)

Ik ben ervan overtuigt dat je als kind al puur en licht op aarde komt. Ik vind het dan ook van belang dat kinderen leren deze puurheid te behouden en in hun eigen licht te kunnen blijven stralen. Dit betekent ook dat ze vrij moeten kunnen zijn in hun eigen manier van leren, met eigen interesses, met wie ze dat willen op het moment dat deze interesses zich aandienen. Ik zie mezelf als een liefdevolle begeleider (leerkracht) die probeert de eigenheid en eigen wijsheid van het kind zelf te laten onderzoeken en naar buiten te brengen. Ik wil kinderen leren zelf na te denken bij alles wat ze leren en lezen en bij zichzelf afvragen en vooral voelen wat voor hen waar is. Zo leren ze wie ze werkelijk zijn, leren ze hun authentieke zelf kennen en zullen ze als volwassene heel sterk in de maatschappij staan omdat ze weten wat ze willen, wat hun waarheid is en wat ze kunnen. Tevens vind ik het heerlijk om met de kinderen te filosoferen over uiteenlopende dingen en hen zo vertrouwen te geven in hun eigen waarnemingen, in wat ze denken en wat ze intuïtief weten.

Shanna van Arkel
Ouder-Coach (Drenthe)

Als kernteamlid en ouder zal ik een onderdeel zijn van de ouderparticipatie en ben ik bepaalde tijden aanwezig bij het begeleiden van de kinderen en ouders waar nodig. De ouder(s) is/zijn een essentieel onderdeel voor het leerproces van de kinderen in onze learning community. Het coachen en begeleiden van de ouders die bij Sparkling Kids Drenthe komen zal dan ook datgene zijn waar ik mij het meeste op zal richten. Het ont-moeten/ont-scholen is een proces wat tijd kost. We gaan hierin allemaal een groeiproces aan, zowel de kinderen als wij ouder(s). Het kan fijn zijn dat iemand je kan ondersteunen om je te helpen herinneren, dat alles wat nodig is al in je zit. Ik zal je helpen je terug in je kracht te zetten. Dit kan een eenmalig gesprek zijn, maar ook een coach/hulp vraag zijn. Ook de kind-ouder gesprekken over de ontwikkeling van de kinderen zal ik bij aanwezig zijn.

Melanie Slagter
Aanspreekpunt locatie Drenthe

Sparkling Kids Drenthe is een droom die werkelijkheid wordt en is ontstaan voor (en door) mijn kinderen. Nadat ons oudste zoontje erg ziek is geweest, zijn wij nog bewuster geworden van wat echt belangrijk is in het leven. En hoe wij dit zelf kunnen creëren om ons mooiste leven te leven. Daarom was nu het moment om die droom te gaan manifesteren en begon alles in een flow te stromen. Ik heb pedagogiek gestudeerd en in de jeugdhulpverlening gewerkt, maar ik heb altijd geweten dat ik iets nieuws zou gaan doen voor kinderen. Kinderen worden puur geboren, als een ‘Tabula Rasa’ (onbeschreven blad). Wanneer ze naar school gaan verdwijnt veel van deze puurheid en wordt het blad van een kind ingevuld. Binnen onze learning community mogen kinderen zelf hun blad schrijven. Ik geniet ontzettend om die ontwikkeling en groei te zien bij kinderen en zal mij hier als pedagoog, samen met de coach (leerkracht) en ouder-coach over ontfermen. Tevens initieer ik zaken rondom Sparkling Kids Drenthe.

Marlous Portier
Begeleider (Drenthe)

Wat ik heel belangrijk vind, is dat de kinderen zich thuis voelen. Wanneer kinderen zich thuis voelen, gaan ze zich ontplooien. Wie ben ik? Wat wil ik? Overal waar ik ben, doe ik mijn best om er een ‘thuis’ van te maken. Ik hou van rustige muziek, meditatie en yoga. Ik wil de kinderen laten ervaren wat rustige muziek, meditatie en yoga met je kan doen. In jezelf keren, even een momentje voor jezelf is heel belangrijk. Zo vind je de weg naar je innerlijke zelf en kracht.