Marianne Kloeth
Founder Sparkling Kids

Al enige tijd heb ik mij verdiept in vernieuwde onderwijsvormen omdat ik geloof in de eigen wijsheid en het weten van het kind. Ik geloof dat een kind heel, puur en wijs is als hij geboren wordt en zich vaardigheden op zijn eigen wijze eigen kan maken. Ook ben ik van mening dat het huidige systeem vaak niet werkt voor de kinderen van de nieuwe tijd. Deze kinderen hebben iets anders nodig. Deze kinderen willen ontdekken op hun eigen manier. Deze kinderen hebben ruimte nodig om hun unieke eigenheid te expanderen. Een kind wil leren. Een kind wil participeren in de maatschappij. Maar wel op zíjn manier, vanuit zíjn eigen diepe motivatie. Dit heeft mij gemotiveerd om een nieuwe vorm van onderwijs te laten ontstaan. Een nieuwe vorm waarin de leerling ook de leraar mag zijn. Kinderen spiegelen ons waar onze eigen pijnstukken zitten. Wij mogen in deze spiegels kijken om onze pijn te helen. Kinderen zijn hier om ons ook iets te leren. Deze vorm heet Sparkling Kids! Ik ben dankbaar dat Sparkling Kids zoveel fijne mensen gedragen mag worden. En dat er een nieuwe kleinschalige plek is ontstaan voor deze gevoelige kinderen die hier zichzelf mogen zijn en op hun eigen tempo en eigen manier de wereld mogen ontdekken.

Kiska Frenken-Benning
Onderwijspedagoog

Kiska heeft gewerkt als leerkracht en hierna haar studie onderwijspedagogiek afgerond. Zij is een onderwijsveranderaar in hart en nieren. Zij gelooft in de natuurlijk leerweg die kinderen volgen. Kiska is verantwoordelijk voor de zorg op Sparkling Kids.

Gio Vogelaar
Adviseur, gezins- en opvoedcoach

Zijn missie is een bijdrage te leveren aan een samenleving waar zorgvuldige en liefdevolle aandacht is voor kinderen zoals ze zijn, uniek in hun kwaliteiten. Vrij van labels als ADHD, PDD-NOS, ODD etc. Gio heeft ervaring in democratisch onderwijs.