Visie

Sparkling Kids is een educatieve plek voor kinderen van 6 tot 14 jaar waar de kinderen zichzelf mogen ontplooien tot authentieke verantwoordelijke volwassenen die weten wie ze zijn, wat ze willen en wat ze kunnen. Een kind weet waar zijn potentie en passie ligt, vanwaar het zal acteren in de maatschappij. Een kind weet wie het is doordat het bij zichzelf mag blijven en niet in een stramien hoeft te bewegen. Het kind mag de kennis en ervaring opdoen wanneer het er klaar voor is en op de manier die het wil. Hierheeft het kind de regie over zijn eigen ontwikkeling, zijn eigen meesterschap. Doordat elk kind wil participeren is het welwillend om kennis tot zich te nemen op zijn eigen wijze. Het kind kan op veel verschillende manieren leren doordat het niet in klassieke groepen is ingedeeld maar het zijn eigen interesse en ontwikkeling mag volgen.

Het onmogelijke is mogelijk

De natuur speelt een grote rol binnen onze learning community. Een kind leert in de natuur vele malen sneller omdat het dichterbij zichzelf is. Het wordt verwonderd, uitgedaagd en tot rust gemaand. Vanuit zijn verbondenheid met de natuur kan het zich verbinden met de mensen om zich heen. Deze verbinding heeft het nodig om te kunnen exploreren en expanderen.

Elk kind mag eigen keuzes maken en mag leren dat sommige keuzes je misschien niet altijd brengen waar je dacht dat ze je zouden brengen. Dit leert het te ervaren, te beleven en te belichamen. Een manier waarvan een kind van nu vaak sneller leert doordat het hierbij beide hersenhelften kan gebruiken. Het mag vertrouwen op het eigen bewustzijn, het eigen weten. Een kind wéét als geen ander. Uiteraard binnen de grenzen van veiligheid en structuur van de dag. Als een kind zijn natuurlijke ritme heeft gevonden, heeft het de structuur van de dag minder nodig omdat het meer zal reageren vanuit zijn eigen behoefte, zijn eigen weten.

Dit alles in een veilige omgeving waarin een kind volledig zijn ware, pure, authentieke potentieel kan leven vanuit de bron. Deze veiligheid wordt gewaarborgd de gelijkwaardigheid tussen kind en volwassene waarin ieders weten respectvol wordt benaderd.

Wij geloven in de kracht van ‘in de vraag blijven’.

Missie

Het is onze missie om elk kind zijn eigen ontwikkeling te laten bepalen en hier slechts getuige van te mogen zijn. We staan naast het kind om een helpende hand te bieden, daar waar nodig is, om te blijven kiezen en zijn diepste kern te onderzoeken van waaruit het leeft en onderzoekt. Het is aan ons om het alles te bieden waarhet zich mag ontplooien als individu in alle authenticiteit waar vandaan het leeft. Wij leren omgekeerd weer van het kind onszelf te mogen zijn en onze eigenheid te ontwikkelen zoals zij dit doen. Wij mogen zijn zoals zij zonder restricties die we onszelf en anderen vaak opleggen omdat het ons zo geleerd is in deze maatschappij, onze ouders en voorouders. Elk kind is een spiegel waarin wij zonder oordelen mogen kijken om onze pijn te zien, te helen en onze grootste angsten te overwinnen en vanuit verbinding liefde mogen en kunnen geven zodat ons collectief bewustzijn heelt en niet langer doorgaat van generatie op generatie.