Elk kind staat in verbinding met zijn kern en weet wat het hier op aarde komt doen. Het zal van daaruit zijn missie willen leven. Alles wat niet bij zijn oorspronkelijke plan hoort haalt het hierbij weg en zal het uit verbinding met zichzelf halen. Om in verbinding te blijven met zichzelf zal het zijn eigen pad moeten blijven volgen. Zonder hierin te worden tegengehouden door systemen. Door systemen opgelegd te krijgen wordt het kind niet in de gelegenheid gesteld en krijgt het niet de ruimte om zijn eigen pad en ontwikkeling te volgen. Het heeft ruimte nodig om zijn eigen gevoel te mogen volgen. Kinderen weten zelf heel goed wie ze zijn, waar ze naartoe willen en wat ze daarvoor nodig hebben. Wat van ons volwassenen verwacht wordt, is slechts het aanbieden van tools die de kinderen de gelegenheid geven om hun pad te volgen om daar te komen waar ze naartoe willen.

Hoe kunnen wij hen die tools dan aanreiken?
Door te luisteren, in verbinding te zijn met de kinderen en zo samen een persoonlijk ontwikkelplan te maken. Wij luisteren en stellen vragen. Het kind bepaalt! Het mag zijn eigen pad blijven. Het is zijn leven. Hierna gaan we samen zoeken naar projecten waarin het kind interesse heeft, waarbij het kan leren wat het wil leren. Samen zullen we kijken naar een passende tool om dit te kunnen leren op een manier die bij het kind aansluit. Dit project is de kapstok waaraan we alle kerndoelen, die verplicht zijn in het primaire onderwijs, kunnen ophangen. De kerndoelen worden op een dusdanige manier ge├»mplementeerd dat het kind niet door heeft dat het hiermee bezig is. Hierdoor zal er geen weerstand optreden omdat het leert wat het wil leren. 
Bij het volgen van de ontwikkeling en het voldoen aan de kerndoelen wordt het kind uitsluitend met zichzelf vergeleken. Zo maken we een persoonlijke ontwikkelingslijn voor elk individueel kind.