Een kind wil vanaf het moment dat het geboren wordt ontdekken. Eerst zichzelf, van binnenuit. 
Wat heeft het nodig? Wanneer heeft het iets nodig? Welke behoefte heeft het kind? Wat kan het doen om dit aan zijn omgeving kenbaar te maken? 
Een kind weet dit feilloos kenbaar te maken totdat zijn behoefte is vervuld. Het enige dat het hierbij nodig heeft is een sensitieve volwassene om deze signalen op te pikken en vanuit onvoorwaardelijke liefde hieraan gehoor te geven. Dit proces breidt zich uit naar de omgeving en zal gepaard gaan met letterlijk vallen en opstaan. Een kind leert dit op zijn geheel eigen en unieke wijze. Het heeft hier geen enkele methode voor nodig. Het weet precies wat het zelf nodig heeft om dit zich eigen te maken. Op het moment dat het kind naar school gaat wordt het ineens verteld hoe het moet leren. Het moet op precies dezelfde manier als alle 30 mede-leerlingen.

Wij geloven dat dit anders kan. Wij geloven in de wijsheid en de eigenwijze van de kinderen. Wij willen de kinderen laten ont-wikkelen, laten ontplooien als een zaadje in de grond. We vertellen niet hoe het moet groeien of hoe snel het moet groeien, maar vertrouwen op zijn eigenwijze en natuurlijke potentie. We staan ernaast om een bijdrage te kunnen leveren mocht het kiezen voor licht, water en of voeding. En uiteindelijk zal het die bloem worden, groot of klein en welke kleur dan ook. De bloem zal zijn ware potentie tonen en leven.