Een kind wil vanaf het moment dat het geboren wordt ontdekken. Eerst zichzelf, van binnenuit. Wat heeft het nodig? Wanneer heeft het iets nodig? Welke behoefte heeft het kind? Wat kan het doen om dit aan zijn omgeving kenbaar te maken?

Een kind weet dit feilloos kenbaar te maken totdat zijn behoefte is vervuld. Het enige dat het hierbij nodig heeft zijn sensitieve volwassenen om deze signalen op te pikken en vanuit onvoorwaardelijke liefde hieraan gehoor te geven. Dit proces breidt zich uit naar de omgeving en zal gepaard gaan met letterlijk vallen en opstaan. Een kind leert dit op zijn geheel eigen en unieke wijze. Het heeft hier geen enkele methode voor nodig. Het weet precies wat het zelf nodig heeft om dit zich eigen te maken. Op het moment dat het kind naar school gaat wordt het ineens verteld hoe het moet leren. Het moet op precies dezelfde manier leren als alle 30 mede-leerlingen.

Wij geloven dat dit anders kan. Wij geloven in de wijsheid en de eigen-wijze van de kinderen. Wij willen de kinderen laten ont-wikkelen, laten ont-plooien als een zaadje in de grond. We vertellen niet hoe het moet groeien of hoe snel het moet groeien, maar vertrouwen op zijn eigenwijze en natuurlijke potentie. We staan ernaast om een bijdrage te kunnen leveren mocht het kiezen voor licht, water en of voeding. En uiteindelijk zal het die bloem worden, groot of klein en welke kleur dan ook. De bloem zal zijn ware potentie tonen en leven.

Expand

Een kind heeft de ruimte nodig om zijn lijf en zijn eigen creatiekracht te voelen en deze te expanderen zodat het zijn ware potentie kan leven. Zijn eigen kracht erkennen, zijn eigen superpower kunnen belichamen om vervolgens te mogen expanderen. Wij staan ernaast om slechts een bijdrage te mogen zijn zodat de kinderen zich mogen ontpoppen tot de Unicorn of X man die zij zijn.

Educate

Elk kind staat in verbinding met zijn kern en weet wat het hier op aarde komt doen. Het zal van daaruit zijn missie willen leven. Alles wat niet bij zijn oorspronkelijke plan hoort haalt het hierbij weg en zal het uit verbinding met zichzelf halen. Om in verbinding te blijven met zichzelf zal het zijn eigen pad moeten blijven volgen. Zonder hierin te worden tegengehouden. Door systemen opgelegd te krijgen wordt het kind niet in de gelegenheid gesteld en krijgt het niet de ruimte om zijn eigen pad en ontwikkeling te volgen. Het heeft ruimte nodig om zijn eigen gevoel te mogen volgen. Kinderen weten zelf heel goed wie ze zijn, waar ze naartoe willen en wat ze daarvoor nodig hebben. Wat van ons volwassenen verwacht wordt, is slechts het aanbieden van tools die de kinderen de gelegenheid geven om hun pad te volgen om daar te komen waar ze naartoe willen.

Klik voor het kijken van de volledige film hier