Het beleidsplan, de balans, de staat van baten en de toelichting kunt u hier downloaden.
Stichting Sparkling Kids is opgericht op 3 december 2019 en het eerste boekjaar eindigt op 31-12-2020.

Stichting Sparkling Kids

Hanoidreef 146
3564 HP Utrecht

Fiscale nummer (RSIN): 860674253
KvK nummer: 76559106
Bank IBAN: NL80 INGB 0006 2495 51
email: info@sparklingkids.eu

Bestuur

Mw. K. Frenken-Benning (secretaris)
Mw. M. Hafkamp-Kloeth (voorzitter)
Mw. P.M.E. van Dijk (penningmeester)

De bestuurders zijn onbezoldigd.

Doelstelling Stichting Sparkling Kids:

1. Het doel van de stichting is: Passend onderwijs en dagbesteding

2. De stichting heeft ook tot doel het verrichten van alle verdere handelingen, die met het hiervoor genoemde doel in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn.

3. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken een plek creëren waar kinderen terecht kunnen in de vorm van dagbesteding óf in de vorm van een basisschool óf een combinatie van beide. Alles is gericht op het individuele kind. Wij willen dat de kinderen plezier hebben en zich thuis voelen, zich welkom en gezien voelen. Dat ze zich van waarderen gelijkwaardig voelen. Een plek waar ze hun eigen unieke talenten mogen en kunnen ontplooien. Waar ze mogen zijn wie ze zijn, waar ze mogen sprankelen. Op deze plek kunnen de kinderen onderwijs krijgen naar hun individuele behoefte of aan leuke activiteiten meedoen. Voor ieder kind is er maatwerk mogelijk, zowel op de school als op de dagbesteding. Er is extra aandacht voor onderwijstrauma en het is dus een trauma sensitieve plek. Ook individuele begeleiding is mogelijk.

4. De stichting heeft geen winstoogmerk

Beleidsplan Stichting Sparkling Kids

Stichting Sparkling Kids Balans jaar 2023

Stichting Sparkling Kids Resultatenrekening jaar 2023

Toelichting op balans en resultatenrekening jaar 2023

———————————————————————————————-

Stichting Sparkling Kids Balans jaar 2022

Stichting Sparkling Kids Resultatenrekening jaar 2022

Toelichting op balans en resultatenrekening jaar 2022

———————————————————————————————-

Stichting Sparkling Kids Balans jaar 2021

Stichting Sparkling Kids Resultatenrekening jaar 2021

Toelichting op balans en resultatenrekening jaar 2021

———————————————————————————————-

Stichting Sparkling Kids Balans jaar 2020

Stichting Sparkling Kids Resultatenrekening jaar 2020

Toelichting op balans en resultatenrekening jaar 2020

———————————————————————————————-

Stichting Sparkling Kids Balans t/m 11-05-2020

Stichting Sparkling Kids Resultatenrekening tm 11-05-2020

Toelichting op balans en resultatenrekening tm 11-05-2020