Home

Explore

Een kind wil vanaf het moment dat het geboren wordt ontdekken. Eerst zichzelf, van binnenuit. Wat heeft het nodig? Wanneer heeft het iets nodig? Welke behoefte heeft het kind? Wat kan het doen om dit aan zijn omgeving kenbaar te maken?

Een kind weet dit feilloos kenbaar te maken totdat zijn behoefte is vervuld. Het enige dat het hierbij nodig heeft zijn sensitieve volwassenen om deze signalen op te pikken en vanuit onvoorwaardelijke liefde hieraan gehoor te geven. Dit proces breidt zich uit naar de omgeving en zal gepaard gaan met letterlijk vallen en opstaan. Een kind leert dit op zijn geheel eigen en unieke wijze. Het heeft hier geen enkele methode voor nodig. Het weet precies wat het zelf nodig heeft om dit zich eigen te maken. Op het moment dat het kind naar school gaat wordt het ineens verteld hoe het moet leren. Het moet op precies dezelfde manier als alle 30 mede-leerlingen.

Wij geloven dat dit anders kan. Wij geloven in de wijsheid en de eigen-wijze van de kinderen. Wij willen de kinderen laten ont-wikkelen, laten ontplooien als een zaadje in de grond. We vertellen niet hoe het moet groeien of hoe snel het moet groeien, maar vertrouwen op zijn eigenwijze en natuurlijke potentie. We staan ernaast om een bijdrage te kunnen leveren mocht het kiezen voor licht, water en of voeding. En uiteindelijk zal het die bloem worden, groot of klein en welke kleur dan ook. De bloem zal zijn ware potentie tonen en leven.

Expand

Een kind heeft de ruimte nodig om zijn lijf en zijn eigen creatiekracht te voelen en deze te expanderen zodat het zijn ware potentie kan leven. Zijn eigen kracht erkennen, zijn eigen superpower kunnen belichamen om vervolgens te mogen expanderen. Wij staan ernaast om slechts een bijdrage te mogen zijn zodat de kinderen zich mogen ontpoppen tot de Unicorn of X man die zij zijn.

Educate

Elk kind staat in verbinding met zijn kern en weet wat het hier op aarde komt doen. Het zal van daaruit zijn missie willen leven. Alles wat niet bij zijn oorspronkelijke plan hoort haalt het hierbij weg en zal het uit verbinding met zichzelf halen. Om in verbinding te blijven met zichzelf zal het zijn eigen pad moeten blijven volgen. Zonder hierin te worden tegengehouden door systemen. Door systemen opgelegd te krijgen wordt het kind niet in de gelegenheid gesteld en krijgt het niet de ruimte om zijn eigen pad en ontwikkeling te volgen. Het heeft ruimte nodig om zijn eigen gevoel te mogen volgen. Kinderen weten zelf heel goed wie ze zijn, waar ze naartoe willen en wat ze daarvoor nodig hebben. Wat van ons volwassenen verwacht wordt, is slechts het aanbieden van tools die de kinderen de gelegenheid geven om hun pad te volgen om daar te komen waar ze naartoe willen.

Hoe kunnen wij hen die tools dan aanreiken?
Door te luisteren, in verbinding te zijn met de kinderen en zo samen een persoonlijk ontwikkelplan te maken. Wij luisteren en stellen vragen. Het kind bepaalt! Het mag zijn eigen pad blijven. Het is zijn leven. Hierna gaan we samen zoeken naar projecten waarin het kind interesse heeft, waarbij het kan leren wat het wil leren. Samen zullen we kijken naar een passende tool om dit te kunnen leren op een manier die bij het kind aansluit. Dit project is de kapstok waaraan we alle kerndoelen, die verplicht zijn in het primaire onderwijs, kunnen ophangen. De kerndoelen worden op een dusdanige manier geïmplementeerd dat het kind niet door heeft dat het hiermee bezig is. Hierdoor zal er geen weerstand optreden omdat het leert wat het wil leren. 
Bij het volgen van de ontwikkeling en het voldoen aan de kerndoelen wordt het kind uitsluitend met zichzelf vergeleken. Zo maken we een persoonlijke ontwikkelingslijn voor elk individueel kind.

Projecten

Wij krijgen regelmatig de vraag of kinderen dan niets moeten op onze school…

Wat wij van de kinderen verwachten is dat ze hun eigen afstemming volgen en uiteraard zullen wij hun hierin begeleiden. Begeleiding hierin is voor het ene kind meer van belang dan voor het andere doordat sommige kinderen dit ontwend zijn. De keuze is aan het kind wat resoneert bij hem. Het blijft zijn afstemming. Wij verwachten wel dat de kinderen zich hieraan zullen committeren. Dit houdt in dat ze na het maken van de keuze wél deze afstemming zullen volgen én de daarbij behorende acties zullen nemen. Deze afstemming noemen wij ook wel een project.

Naast hun eigen afstemming zal er een schoolbreed project lopen. De keuze voor een project zal worden bepaald door de inbreng van de kinderen. Wat willen zij onderzoeken? In deze projecten zullen de kerndoelen worden aangehaald. Het kind heeft de keuze hieraan deel te nemen óf in deze tijd met het eigen project aan de slag te gaan. Dit wil niet zeggen dat de kinderen die de keuze maken hiermee aan de slag gaan, de kerndoelen niet aangeboden krijgen. In elk project zitten namelijk kerndoelen op natuurlijke wijze geïntegreerd.

Visie

Sparkling Kids is een educatieve plek voor kinderen van 4 tot 14 jaar waar de kinderen zichzelf mogen ontplooien tot authentieke verantwoordelijke volwassenen die weten wie ze zijn, wat ze willen en wat ze kunnen. Een kind weet waar zijn potentie en passie ligt, vanwaar het zal acteren in de maatschappij. Een kind weet wie het is doordat het bij zichzelf mag blijven en  niet in een stramien hoeft te bewegen. Het kind mag de kennis en ervaring opdoen wanneer het er klaar voor is en op de manier die het wil. Hierdoor heeft het kind de regie over zijn eigen ontwikkeling, zijn eigen meesterschap. Doordat elk kind wil participeren is het welwillend om kennis tot zich te nemen op zijn eigen wijze. Het kind kan op veel verschillende manieren leren doordat het niet in klassieke groepen is ingedeeld, maar vanuit interesse en ontwikkeling.

De natuur speelt een grote rol binnen onze maatschappij. Een kind leert in de natuur vele malen sneller omdat het dichterbij zichzelf is. Het wordt verwonderd, uitgedaagd en tot rust gemaand. Vanuit zijn verbondenheid met de natuur kan het zich verbinden met de mensen om zich heen. Deze verbondenheid heeft het nodig om te kunnen exploreren en expanderen.

Elk kind mag eigen keuzes maken en mag leren dat sommige keuzes je misschien niet altijd brengen waar je dacht dat ze je zouden brengen. Dit leert het door te ervaren, te beleven en te belichamen. Een manier waarvan een kind van nu vaak sneller leert doordat het hierbij beide hersenhelften kan gebruiken. Het mag vertrouwen op het eigen bewustzijn, het eigen weten. Een kind wéét als geen ander. Uiteraard binnen de grenzen van veiligheid en structuur van de dag. Als een kind zijn natuurlijke ritme heeft gevonden, heeft het de structuur van de dag minder nodig omdat het meer zal reageren vanuit zijn eigen behoefte, zijn eigen weten.

Dit alles in een veilige omgeving waarin een kind volledig zijn ware, pure, authentieke potentieel kan leven vanuit de bron. Deze veiligheid wordt gewaarborgd door de gelijkwaardigheid tussen kind en volwassene waarin ieders weten respectvol wordt benaderd.

Wij gebruiken de tools van Access Consciousness® omdat wij geloven in de kracht van ‘in de vraag blijven’. Bij het vormen van onze visie hebben we ons laten inspireren door de channeling van Pamela Kribbe

Missie

Het is onze missie om elk kind zijn eigen ontwikkeling te laten bepalen en hier slechts getuige van te mogen zijn. We staan naast het kind om een helpende hand te bieden, daar waar nodig is, om te blijven kiezen en zijn diepste kern te onderzoeken van waaruit het leeft en onderzoekt. Het is aan ons om het alles te bieden waardoor het zich mag ontplooien als individu in alle authenticiteit waarvandaan het leeft. Wij leren omgekeerd weer van het kind door onszelf te mogen zijn en onze eigenheid te ontwikkelen zoals zij dit doen. Wij mogen zijn zoals zij zonder restricties die we onszelf en anderen vaak opleggen omdat het ons zo geleerd is in deze maatschappij, door onze ouders en voorouders. Elk kind is een spiegel waarin wij zonder oordelen mogen kijken om onze pijn te zien, te helen en onze grootste angsten te overwinnen en vanuit verbinding liefde mogen en kunnen geven zodat ons collectief bewustzijn heelt en niet langer doorgaat van generatie op generatie.

Scroll naar top